من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

من نویس

نوشتن جایگزین خوبی برای گریه است، آدم را سبک می‌کند.

این قسمت:

روزهای اول دانشگاه

درمان پریشانی من فکر وصال است هرچند رسیدن به تو یک امر محال است
  • ۹۵/۱۰/۰۷
  • fafa